Czym się różni coaching od mentoringu?

Często kiedy poruszamy temat rozwoju osobistego i specjalistów, którzy mogą nam pomóc w naszym doskonaleniu, używamy zamiennie terminu coach, mentor. Tymczasem wszystkie te profesje różnią się od siebie bardzo znacząco.

W tym artykule poruszę temat różnic pomiędzy coachingiem a mentoringiem w czystej postaci, a także odpowiem na pytanie czy i kiedy można łączyć ze sobą obie metody.

Czym jest coaching?

Coaching jest rewelacyjnym narzędziem wsparcia i rozwoju osobistego. Coach asystuje klientowi w odkrywaniu jego zasobów i uwalnianiu ukrytego potencjału. Dzięki pracy z coachem klient odkrywa nowe perspektywy, uczy się siebie.

Tematy z którymi przychodzi klient na coaching dotyczą jego rozwoju osobistego, biznesowego, ścieżki kariery zawodowej, jak również motywacji, planowania, rozwoju umiejętności, znajdowania odpowiedzi na kluczowe pytania życiowe czy szukania rozwiązań w przypadku pojawienia się życiowych dylematów.

Obszary, z którymi absolutnie nie pracuje się w coachingu to kwestie terapeutyczne. Czyli na przykład w przypadku uzależnienia od alkoholu lub hazardu, procesu żałoby po utracie bliskiej osoby, depresji, klient powinien wybrać pracę z terapeutą w odpowiedniej metodologii (na przykład poznawczo-behawioralnej, Gestalt, terapii uzależnień, czy innej, która jest najlepsza dla danego problemu). Profesjonalny coach w wywiadzie poprzedzającym proces coachingowy, klasyfikuje to z czym przychodzi do niego klient i jeśli to konieczne – odsyła do innego specjalisty. To jeden z elementów etyki zawodu coacha.

Warto podkreślić, że proces coachingowy nie powinien być prowadzony równolegle z procesem terapeutycznym. O tym również informuje coach podczas wywiadu przed rozpoczęciem procesu coachingowego. Należy zakończyć jeden proces, aby rozpocząć kolejny.

Więcej o tym czym jest a czym nie jest coaching przeczytasz tutaj.

Czym jest mentoring?

Mentoring to nieco inny proces w porównaniu z coachingiem. Podczas sesji coachingowych to klient jest najważniejszy, a coach „znika” towarzysząc klientowi w procesie jego rozwoju.

Mentoring to proces, w którym mentor dzieli się swoją wiedzą  i doświadczeniem z obszaru, który jest interesujący dla jego mentee. Zakres tematów jest bardzo szeroki – od życiowych aż do biznesowych i tych dotyczących kariery.  Celem mentoringu jest odkrycie potencjału oraz wzbogacenie i rozwój umiejętności mentee. O tym kto może być mentorem dowiesz się więcej z tego artykułu.

Czym się różni coaching od mentoringu?

Obie metody pracy wspierające rozwój klienta różnią się strukturą procesu, o czym napisałam wyżej, jak również celem, czasem trwania, częstotliwością spotkań oraz relacją pomiędzy coachem a klientem i coachem a mentorem.

Proces coachingowi ma określoną strukturę – zazwyczaj jest to 6-10, 12 sesji trwających od 45-90 minut. Przerwy pomiędzy sesjami wynoszą zazwyczaj od 1 tygodnia do nawet 3-4 tygodni. Procesy dłuższe niż 10-12 sesji są rzadkością – po stronie coacha leży odpowiedzialność, aby nie proces nie ciągnął się w nieskończoność, a klient w tym czasie nie uzależnił się od swojego coacha. Klient może przejść u jednego coacha więcej niż jeden proces coachingowy i to właśnie on jest właścicielem procesu coachingowego. Coach nie daje jednak rozwiązań, ale pomaga klientowi dzięki odpowiednim narzędziom (również pytaniom coachingowym) odkryć i uruchomić wiedzę, umiejętności i potencjał, aby wesprzeć proces rozwoju klienta.

Obejrzyj film, w którym omawiam różnice pomiędzy coachingiem i mentoringiem:

Jeśli natomiast chodzi o proces mentoringowy to nie ma on określonej struktury. Relacja między mentorem  a jego mentee jest relacją typu mistrz – uczeń, a z czasem często przeradza się w relację przyjacielską, partnerską. Co więcej sesja mentoringowa może trwać kilka czy kilkanaście minut, ale równie dobrze kilka godzin.

Częstotliwość również wyznaczana jest potrzebami mentee, a nie ścisłym planem. Mentor dzieli się ze swoim mentee swoją wiedzą, doświadczeniem w dziedzinie, która jest dla niego interesująca, podpowiada rozwiązania, dzieli się swoimi metodami osiągnięcia celu.

Jasno więc widać, że obie metody pracy wspierające nasz rozwój osobisty jako klienta różnią się między sobą bardzo istotnie i nie można ich ze sobą mylić. I tutaj pojawia się  pytanie – czy można je ze sobą łączyć?

Czy można łączyć coaching i mentoring ze sobą?

Jeśli coach jest certyfikowanym coachem na określonym poziomie i zna dobrze obie metody pracy – może ze sobą łączyć te dwa systemy pracy w jedno i  stworzyć własną metodologię pracy z klientami.  Jest ona niepowtarzalna, charakterystyczna dla danego mentor coacha.

Stworzyłam metodologię pracy, która odpowiada na potrzeby moich klientów biznesowych i nazwałam ją Boost Your Business. To proces coachingowo – mentoringowy, w którym wspieram moich klientów w skutecznym osiąganiu ich strategicznych celów biznesowych.

Jak mogę Ci pomóc w Twoim rozwoju osobistym i/lub biznesowym?