Wspieram Szlachetną Paczkę

Wspieram Szlachetną Paczkę wraz z Efektywną Restauracją, oraz firmą Werte

i wszystkimi fantastycznymi osobami, które zaangażowały się w pomoc potrzebującej rodzinie.