Perspektywy życiowe

19.90

Test został stworzony w oparciu o badania Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych.

Dowodzą one, doświadczanie szczęścia w życiu zależy nie tyle od doświadczanych wydarzeń, ale od znaczenia jakie im nadajemy.

Opis

Test został stworzony w oparciu o badania Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych.

Dowodzą one, doświadczanie szczęścia w życiu zależy nie tyle od doświadczanych wydarzeń, ale od znaczenia jakie im nadajemy.

Wybierz ten test, jeśli chcesz:

  • dowiedzieć się, jaki jest Twój dominujący styl wyjaśniania
  • dowiedzieć się na ile Twój obecny nastrój jest wynikiem Twojego myślenia